0 505 450 47 65

 1. Köse S, Akkın C, Eğrilmez S, and Pamukçu K. “Konkomitan esotropyalı olgularda cerrahi başarıyı etkileyen faktörler,” Türk Oftalmoloji Derneği XXVIII. Ulusal Kongre Bülteni, 528-530, Antalya, 1994.
 2. Eğrilmez S, Ateş H, Akkın C, and Akyıldız S. “Çok birimli oftalmoloji kliniklerinde bilgisayar ağı ve görüntüleme işlemeli hasta takip sistemi,” Türk Oftalmoloji Derneği XXX. Ulusal Kongresi Bülteni Cilt 2, 977-979, Antalya, 1996.
 3. Fece M, Akkın C, Eğrilmez S, and Erbakan G. “Kataraktlı hastada Heine retinometre ile postoperatif görsel prognoz tahmini,”TOD XXX.Ulusal Kongre Bülteni Cilt 2, 400-405, Antalya, 1996.
 4. Kayıkçıoğlu Ö, Ateş H, Kutluay E, Dilik A, Eğrilmez S, and Andaç K. “Primer açık açılı glokomda beyin single phoron emission tomography (SPET) çalışması,” TOD XXX.Ulusal Kongre Bülteni Cilt 2, 592-595, Antalya, 1996.
 5. Yağcı A and Eğrilmez S. “Periorbital relaksasyon sendromunda cerrahi seçenekler,” TOD XXX.Ulusal Kongre Bülteni Cilt 2,929-933, Antalya, 1996.
 6. Eğrilmez S and Akkın C. “Kişisel bilgisayarlarda kullabılabilen bir kontrast duyarlık yazılımı,” Türk Oftalmoloji Derneği XXXI. Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri, 148, İstanbul, 1997.
 7. Eğrilmez S, Akkın C, Menteş J, and Uçak E. “Retinopatisiz diabetik hastalarda kontrast duyarlık fonksiyonu,” Türk Oftalmoloji Derneği İzmir Şubesi – X. Yaz Sempozyumu Özet Kitabı, 14, Kuşadası-AYDIN, 1997.
 8. Eğrilmez S and Akkın C. “Kişisel bilgisayarlarda kullanılabilen standart bir görme keskinliği testi,” Türk Oftalmoloji Derneği XXXII Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, 19 Eylül 1998 Salon B Saat:08:00-10:00, Bursa, 1998.
 9. Eğrilmez S, Kaşkaloğlu M, Yağcı A, and Ardıç HK. “Fakoemülsifikasyon ile katarakt cerrahisinde topikal anesteziye ek olarak lidokain ile ön kamara irrigasyonunun kornea kalınlığı üzerine etkisi,” Türk Oftalmoloji Derneği XXXII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, 19 Eylül 1998 Salon B Saat:16.15-17.00, Bursa, 1998.
 10. Akkın C, Avşar EU, Erakgün T, Eğrilmez S, and Menteş J. “İdyopatik makular hole olgularında göz içi basıncı,” Türk Oftalmoloji Derneği XXXIII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi: Son Duyuru ve Program, 157-158, İzmir, 1999.
 11. Yağcı A, Yünten N, Akalın T, Eğrilmez S, and Mutluer S. “Orbitada inflamatuvar miyofibroblastik tümör olgusu,” Türk Oftalmoloji Derneği XXXIII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi: Son Duyuru ve Program, 196-197, İzmir, 1999.
 12. Yağcı A, Üretmen Ö, Eğrilmez S, Günenç Ü, and Küsbeci T. “Keratokonus ve Fuchs’un heterokromik iridosikliti: Rastlantı mı? Embriyogenetik bir defekt mi?,” Türk Oftalmoloji Derneği XXXIII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi: Son Duyuru ve Program, 202, İzmir, 1999.
 13. Eğrilmez S, Pehlivan M, Yağcı A, Eğrilmez ED, and Çelebi G. “Oyuncak tabancaya bağlı 23 göz yaralanmasının klinik ve mekanik analizi: Oyuncak mı? Silah mı?,” Türk Oftalmoloji Derneği XXXIV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi: Final Duyuru ve Program, 151, Antalya, 2000.
 14. Azarsız S, Eğrilmez S, Ateş H, Yağcı A, and Andaç K. “Olgu Sunumu: Açık açılı glokom ve skleromalazi perforanslı olguda kombine otolog fasia lata ile sklera güçlendirmesi ve Molteno tüp implantasyonu,” Türk Oftalmoloji Derneği 35. Ulusal Oftalmoloji Kongresi: Program ve Özet Kitabı, 104, İzmir, 2001.
 15. Eğrilmez S, Yağcı A, and Eğrilmez ED. “Keratoplasti sonrası astigmatizmada selektif sütür alımının etkisi; uzun dönem sonuçlarımız,” Türk Oftalmoloji Derneği 35. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, İzmir, 2001.
 16. Eğrilmez S and Yağcı A. “Keratokonusta başarılı gözlük düzeltmesi; Objektif yerine subjektif refraksiyon,” Türk Oftalmoloji Derneği 35. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı, 56, İzmir, 2001.
 17. Üretmen Ö, Pamukçu K, Köse S, and Eğrilmez S. “Akomodatif refraktif ezotropyalı çocuklarda hipermetropi doğası,” Türk Oftalmoloji Derneği 35. Ulusal Oftalmoloji Kongresi: Program ve Özet Kitabı, 73, İzmir, 2001.
 18. Deli B, Yağcı A, and Eğrilmez S. “Oküler yüzey hastalıklarında amniotik membran uygulama sonuçlarımız,” Türk Oftalmoloji Derneği 36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi: Program ve Özet Kitabı, 81, Ankara, 2002.
 19. Eğrilmez S, Yağcı A, and Emre S. “Penetran keratoplasti sonrası greft refraksiyonunun stabilizasyon süreci,” Türk Oftalmoloji Derneği 36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi : Program ve Özet Kitabı, 163, Ankara, 2002.
 20. Eğrilmez S, Dalkılıç G, and Yağcı A. “Astigmatizma analizinde vektöryel analiz programı,” Türk Oftalmoloji Derneği 36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi: Program ve Özet Kitabı, 53, Ankara, 2002.
 21. Emre S, Erakgün T, Eğrilmez S, Afrashi F, Akkın C, Menteş J, and Kaşkaloğlu M. “Makula tutulumlu regmatojen retina dekolmanında cerrahi zamanlamanın anatomik ve fonksiyonel başarı üzerine etkisi,” Türk Oftalmoloji Derneği 36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi: Program ve Özet Kitabı, 140, Ankara, 2002.
 22. Erakgün T, Afrashi F, Eğrilmez S, Menteş J, and Akkın C. “Konvansiyonel retina dekolman cerrahisi sırasında alınan subretinal sıvı örneğinde mucus fern testi,” Türk Oftalmoloji Derneği 36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi: Program ve Özet Kitabı,138, Ankara, 2002.
 23. Palamar M, Üretmen Ö, Eğrilmez S, Pamukçu K, Köse S, and Akkın C. “Şaşılığı olan çocuklara eğitim kurumlarında önyargılı yaklaşım,” Türk Oftalmoloji Derneği 36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi: Program ve Özet Kitabı, 63, Ankara, 2002.
 24. Yağcı A, Eğrilmez S, and Eğrilmez ED. “Keratoplasti sonrası görme: Görme keskinliği ve görme keskinliği dışı testlerle görme fonksiyonunun analizi,” Türk Oftalmoloji Derneği 36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi: Program ve Özet Kitabı, 111, Ankara, 2002.
 25. Eğrilmez S, Palamar M, Emre S, and Yağcı A. “Penetran keratoplasti ile eşzamanlı ve keratoplasti sonrası geç dönemde yapılan katarakt ameliyatlarının refraktif sonuçlarının karşılaştırılması,” Türk Oftalmoloji Derneği 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi: Program ve Özet Kitabı, 123, İstanbul, 2003.
 26. Palamar M, Eğrilmez S, Uluer S, Yağcı A, and Özinel MA. “Kornea saklama solüsyonlarının keratoplasti ameliyatı öncesi mikrobiyolojik incelemesi,” Türk Oftalmoloji Derneği 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi: Program ve Özet Kitabı, 113, İstanbul, 2003.
 27. Polat A and Eğrilmez S. “Vektör Analizi: Mini-nük tekniğinde superotemporal kadran yaklaşımı,” Türk Oftalmoloji Derneği 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi: Program ve Özet Kitabı, 83, İstanbul, 2003.
 28. Şahin S, Eğrilmez S, and Yağcı A. “Vernal keratokonjonktivit olgularında penetran keratoplasti sonuçları,” Türk Oftalmoloji Derneği 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi: Program ve Özet Kitabı, 123, İstanbul, 2003.
 29. Palamar M, Eğrilmez S, Civan BB, Yağcı A. Penetran keratoplasti sonrası hasta memnuniyeti. TOD XXXVIII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 9-13 Ekim 2004, Antalya.
 30. Yaldız H, Eğrilmez S, Palamar M, Yağcı A. Göz polikliniğimize başvuran olgular arasında yasal açıdan önem taşıyan görme kaybı sıklığı ve etiyolojileri. TOD XXXVIII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 9-13 Ekim 2004, Antalya.
 31. Palamar M, Yağcı A, Eğrilmez S. Fasiyal diplejiye bağlı bilateral kaş pitozisi ve alt kapak ektropiyumu olgusu. TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 28 Ekim-01 Kasım 2006, Antalya.
 32. Yaldız Helin, Palamar M, Eğrilmez S, Yağcı A. Evisserasyon veya enükleasyon yapılmış olguların epidemiyolojik, etiolojik özellikleri ve başvuru nedenleri. TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 28 Ekim-01 Kasım 2006, Antalya.
 33. Yüce Berna, Palamar M, Hayırcı E, Eğrilmez S, Yağcı A. Penetran keratoplasti sonuçlarımız. TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 28 Ekim-01 Kasım 2006, Antalya.
 34. Öztaş Z, Palamar M, Eğrilmez S, Yağcı A. Pediatrik olgu grubunda penetran keratoplasti sonuçlarımız. TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 28 Ekim-01 Kasım 2006, Antalya.
 35. Küçükceran E, Palamar M, Eğrilmez S, Yağcı A. Oküler yüzey hastalıklarında konjonktivo-limbal otogreft uygulama sonuçlarımız. TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 28 Ekim-01 Kasım 2006, Antalya.

Neredeyiz

İletişim

mapMansuroğlu mah. 1593/1 sok. No:4 B Blok Kat:4 D:41 Lider Centrio İş Merkezi (Mado’nun Üstü) Bayraklı İzmir

map 0 232 373 22 22

map 0 505 450 47 65 (mesai dışı)

Sosyal Medya (covid yok)