Makaleler

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yarimada S, Barut Selver O, Palamar M, et al. Comparison of Culture-Positive and -Negative Microbial Keratitis. Turk J Ophthalmol 2022;52:1-5. Sengul A, Yengin C, Egrilmez S, Kilinc E. Oxidative ...

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Köse S, Yağcı A ve Eğrilmez S. “Katarakt cerrahisinde subkonjonktival antibiotik ve steroid profilaksisinin yeri.” T. Oft. Gaz.24, 531 (1994). (ISSN: 1300-0654) Ok E, Alev M, Eğrilmez S, Boyvada ...