Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Ateş Y, Sefi N, Ateş H, Eğrilmez S, and Çakmaklı Z. “False negative responses in primary open angle glaucoma,” 5th Congress and the Glaucoma Course of the European Glaucoma Society. Final Programme...

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Köse S, Akkın C, Eğrilmez S, and Pamukçu K. “Konkomitan esotropyalı olgularda cerrahi başarıyı etkileyen faktörler,” Türk Oftalmoloji Derneği XXVIII. Ulusal Kongre Bülteni, 528-530, Antalya, 1994. ...