Hakkımızda

Geride Neler Bıraktım?

27 yıllık meslek hayatım hep Ege Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı’nda geçti. Binlerce hekim, yüze yakın göz hekimi ve beni aratmayacak öğretim üyelerimiz yetişti bu dönemde. Uluslararası platformda 60; ulusal platformda 100 makale ve bildiri, başarı ile tamamlanmış BAP, TÜBİTAK ve DPT projeleri ile akademik yaşam süremi doğru kullanmaya çalıştım. Gözün ön segmentine ait türlü hastalıklar ve kırma kusurlarını düzelttiğimiz yüzbinlerce muayene, ağırlıklı olarak kornea-katarakt-göz kapağı ameliyatlarından oluşan onbinlerce ameliyat da, bu dönemde birlikte çalıştığımız hocalarımız, uzmanlarımız ve asistanlarımızla ortak tecrübemiz, her biri kendine özel yaşam öyküleri oldu.

Gölgede Duranın Gölgesi Olmaz!

Bu söz Neşet Ertaş’ın onu taklit eden sanatçılara bir tavsiyesidir esasen. ‘Birinin taklidi olmayın, kendi ismi, tarzı, bilinirliği olan bir sanatçı olun, yoksa varlığınız kalıcı olmaz’ demektedir. Göz hekimliğim, hocalarımdan, meslektaşlarımdan ve öğrencilerimden aldığım iyi davranış örneklerini, aile terbiyem, hayat görüşüm ve ideallerimle birleştirerek geliştirmekle geçti. Bugün ‘Sait Eğrilmez’, kendine özel üslubu olan bir akademisyen, kendine özel refleksleri olan bir göz hekimi, folklorik renkleri olan bir sosyal sorumluluk aktivisti olarak bilinirlik kazanmıştır. Güneşin altında tek başıma durma, gölgemin ve boyumun ölçüsünü arama cesaretimi, bugüne dek biriktirdiğim meslektaş ve hastalarımdan alıyorum.

Sosyal Sorumluluk Projelerim Azalmayacak!

İyi hekimliğin ilkelerini folklorik öğeler ve mesleki tecrübeler ile harman ederek hekim adaylarına aktardığım ‘Türkülerde Hekimlik – İyi Hekim Olmak Kavramı’ başlıklı müzikli konferansım ile bugüne dek 150’den fazla sunumda, 12.000 hekim adayına ulaştım. Davet aldığım sürece, çağrıldığım her fakültede-hastanede halkımızın sözcüsü olan ozanların elçisi olmaya devam edeceğim. Ayrıca organ bağışı konusunda farkındalık yaratmak adına 101 konser verdiğimiz ‘Korneanın Sesi’ hiç sesini kısmayacak, kimsenin kornea beklemediği bir ülkemiz olana kadar...