0 505 450 47 65

 1. Köse S, Yağcı A ve Eğrilmez S. “Katarakt cerrahisinde subkonjonktival antibiotik ve steroid profilaksisinin yeri.” T. Oft. Gaz.24, 531 (1994). (ISSN: 1300-0654)
 2. Ok E, Alev M, Eğrilmez S, Boyvada S, Ünsal A, Tokat Y, Başçı A ve Erbakan G. “Renal allogreft alıcılarında oküler komplikasyonlar.” Ege Tıp Dergisi 35, 125-127 (1996). (ISSN: 1016-9113
 3. Fece M, Akkın C, Eğrilmez S ve Erbakan G. “Kataraktlı hastada Heine Retinometre ile postoperatif görsel prognoz tahmini.”M. N. Oftalmoloji 4, 316-319 (1997). (ISSN: 1300-4786)
 4. Köse S, Eğrilmez S, Akkın C, Kaşkaloğlu M ve Haznedaroğlu G. “Metalik intraoküler yabancı cisimlerde erken ve geç elektrofizyolojik değişiklikler.” T. Oft. Gaz. 27, 407-412 (1997). (ISSN: 1300-0654)
 5. Kayıkçıoğlu Ö, Eğrilmez S, Ateş H ve Andaç K. “Görme alanı test güvenilirliğinin hasta özellikleriyle ilişkisi.” T. Klin. Oftalmoloji 7, 276-279 (1998). (ISSN: 1300-0365)
 6. Üretmen Ö, Yağcı A, Eğrilmez S, Kerci GS ve Ardıç K. “Düşük görme yardımcıları ile klinik sonuçlarımız.” M. N. Oftalmoloji 6, 261-265 (1999). (ISSN: 1300-4786)
 7. Akkın C, Uçak EA, Erakgün T, Eğrilmez S ve Menteş J. “İdyopatik tam kat makula deliği olgularında göz içi basıncı.” M. N. Oftalmoloji 7, 323-326 (2000). (ISSN: 1300-4786)
 8. Kayıkçıoğlu Ö, Erakgün T, Eğrilmez S ve Akkın C. “Göz damlası kullanımının el dominansı ile ilişkisinin değerlendirilmesi.” T. Oft. Gaz. 30, 645-648 (2000). (ISSN: 1300-0654)
 9. Yağcı A, Mutluer S, Yünten N, Akalın T ve Eğrilmez S. “Orbita kemik duvar kökenli inflamatuar miyofibroblastik tümör olgusu.” M. N. Oftalmoloji 7, 400-402 (2000). (ISSN: 1300-4786)
 10. Yağcı A, Köse S, Pamukçu K ve Eğrilmez S. “Konjenital pitoziste göz hareket ve fonksiyon bozuklukları.” M. N. Oftalmoloji 7, 50-53 (2000). (ISSN: 1300-4876)
 11. Eğrilmez S, Pehlivan M, Yağcı A, Eğrilmez ED ve Çelebi G. “Plastik mermi atan havalı tabancalara bağlı 23 göz yaralanmasının klinik ve mekanik incelemesi.” T. Oft. Gaz. 31, 447-452 (2001). (ISSN: 1300-0654)
 12. Erakgün T, Üretmen Ö, Şen S, Emre S, Eğrilmez S ve Akkın C. “Argon laser fotokoagülasyonda refraksiyona ve akomodasyona bağlı spot genişliği hataları.” T. Klin. Oftalmoloji 10, 25-29 (2001). (ISSN: 1300-0365)
 13. Erakgün T, Akkın C, Kayıkçıoğlu Ö ve Eğrilmez S. “Fakoemülsifikasyon cerrahisinde trapezoidal saydam kornea kesisi.” M. N. Oftalmoloji 8, 204 (2001). (ISSN: 1300-4786)
 14. Eğrilmez S, Yağcı A ve Eğrilmez ED. “Keratoplasti sonrası astigmatizmada selektif sütür alımının erken ve geç dönem sonuçları.” T. Oft. Gaz. 32, 924-931 (2002). (ISSN: 1300-0654)
 15. Eğrilmez S, Akkın C, Erakgün T ve Yağcı A. “Görme keskinliğinin değerlendirilmesinde standardizasyon ve kapsamlı bir denklik tablosu.” T. Oft. Gaz. 32, 132-136 (2002). (ISSN: 1300-0654)
 16. Erakgün T, Ünsal E, Eğrilmez S, Menteş J ve Akkın C. “Topikal anestezi altında vitreus içine gaz uygulaması sırasında oluşan okülokardiyak refleks.” T. Oft. Gaz. 32, 791-795 (2002). (ISSN: 1300-0654)
 17. Köse S, Eğrilmez S, Pehlivan M ve Cebi Y. “Çocuklarda görme keskinliğinin hızlı görsel uyarılmış potansiyeller (sweep VEP) ile tahmini.” T. Oft. Gaz. 32, 137-141 (2002). (ISSN: 1300-0654)
 18. Eğrilmez S, Dalkılıç G ve Yağcı A. “Astigmatizma analizinde vektöryel analiz programı.” T. Oft. Gaz. 33, 404-416 (2003). (ISSN: 1300-0654)
 19. Eğrilmez S ve Yağcı A. “Keratoplasti sonrası astigmatizma tedavisinde arkuat keratotomi yönteminin refraktif ve görsel sonuçları.” T. Klin. Oftalmoloji 12, 181-187 (2003). (ISSN: 1300-0365)
 20. Erakgün T, Emre S, Menteş J, Eğrilmez S ve Akkın C. “Santral seröz koriyoretinopati: demografik, klinik, anjiografik özellikleri ve prognozu etkileyen faktörler.” T. Oft. Gaz. 33, 393 (2003). (ISSN: 1300-0654)
 21. Erakgün T, Afrashi F, Eğrilmez S, Menteş J ve Akkın C. “Konvansiyonel retina dekolman cerrahisi sırasında alınan subretinal sıvı örneğinde mukus fern testi.” T. Oft. Gaz. 33, 233-239 (2003). (ISSN: 1300-0654)
 22. Akkın C, Eğrilmez S ve Afrashi F. “Renklerin insan davranış ve fizyolojisine etkileri.” T. Oft. Gaz. (2004). (ISSN: 1300-0654)
 23. Eğrilmez S, Uzunel DU ve Yağcı A. “Penetran keratoplasti sonrası oküler travma.” M. N. Oftalmoloji (2004). (ISSN: 1300-4786)
 24. Emre S, Erakgün T, Eğrilmez S, Afrashi F, Akkın C, Menteş J ve Kaşkaloğlu M. “Makula tutulumlu yırtıklı retina dekolmanı olgularında cerrahi zamanlamanın anatomik ve fonksiyonel başarı üzerine etkisi.” M. N. Oftalmoloji 11, 54-57 (2004). (ISSN: 1300-4786)
 25. Eğrilmez S, Palamar M, Uluer S, Özinel MA ve Yağcı A. “Kornea saklama solüsyonlarının keratoplasti ameliyatı öncesi mikrobiyolojik incelemesi.” T Oft Gaz 33, 338-342 (2004). (ISSN: 1300-0654)
 26. Eğrilmez S, Eğrilmez ED, Akkın C, Kaşkaloğlu M ve Yağcı A. “Uluslararası standartlara uygun bir Türkçe yakın okuma eşeli.”T Oft Gaz 34, 404-412 (2004). (ISSN: 1300-0654)
 27. Eğrilmez S, Palamar S, Emre S ve Yağcı A. “Penetran keratoplasti ve katarakt cerrahisi; Üçlü girişime karşı iki aşamalı girişimin refraktif ve görsel sonuçları.” T Oft Gaz 35, 212-221 (2005). (ISSN: 1300-0654)
 28. Uçar SK, Eğrilmez S, Ülger Z, Midilli R, Gökşen Şimşek D, Darcan Ş, Çoker M. Mps Tip Vi (maroteaux-lamy) Tanılı Hastalarda Klinik Deneyim. J LSD 2008;1(1):33-35
 29. Eğrilmez ED, Mermut İ, Uğurlu Ş, Eğrilmez S. Katarakt Ameliyatı Bilgilendirilmiş Onam Formu Uygulamalarımızın Sonuçları. Turkiye Klinikleri J Ophthalmol. 2008;17(2):107-115
 30. Eğrilmez S. Sjögren Sendromunda Göz Bulguları ve Tedavisi. Türkiye Klinikleri İmmünoloji Romatoloji Özel Sayısı. 2008;1(1):15-21
 31. Uzunel D, Güven S, Köse S, Üretmen Ö, Eğrilmez S. Ambliyopide Kapama Tedavisinin Etkinliği ve Başarıyı Etkileyen Faktörler. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi. 2007;16(1):1-8
 32. Eğrilmez S. Türkiye’de Göz Bankacılığı. Türkiye Klinikleri J Surg Med Sci. 2007;3(8):79-88
 33. Köse S, Üretmen Ö, Eğrilmez S, Aslan F, Pamukçu K. İntermitan ekzotropyada cerrahi sonuçlarımız. MN Oftalmoloji Dergisi 2006;13(3):195-199

34. Akyol S, Kubaloğlu A, Eğrilmez S, Kurnaz S, Yılmaz Y, Özertürk Y. Penetran keratoplasti sonrası gelişen yüksek astigmatizmanın düzeltilmesinde wedge rezeksiyon. MN Oftalmoloji Dergisi 2007;14(1):8-14

Neredeyiz

İletişim

mapMansuroğlu mah. 1593/1 sok. No:4 B Blok Kat:4 D:41 Lider Centrio İş Merkezi (Mado’nun Üstü) Bayraklı İzmir

map 0 232 373 22 22

map 0 505 450 47 65 (mesai dışı)

Sosyal Medya (covid yok)